Tagged: chảy máu cam

Duy ốm rồi 5

Duy ốm rồi

Lâu lắm mới thấy con trai xìu như vậy. Chứ tỏ con virus này mạnh lắm, không những làm con sốt mà còn không thiết ăn, không thèm chơi, chỉ nằm xẹp, tiếng ho khản đặc. Trưa con chỉ muốn ăn một ít cocopops, mấy cái rice cakes, uống nửa hũ yoghurt. Rồi con nói con đi vào giường nằm nghỉ một chút. Lúc mẹ vào thì thấy con đang vừa ngủ vừa thở mệt nhọc. Tội ghê! An sáng nay tiếng ho cũng hơi giống của Duy rồi. Chắc chỉ ngày mai em cũng sẽ nằm bẹp giống anh...