Tagged: chí phèo

Kể tội ỉn con 2

Kể tội ỉn con

Hôm nay trước khi đi cân mẹ ra sức nhét ti vào miệng ỉn để ăn gian cân nặng. Kết quả thật “khả quan”: 2 tuần ỉn tăng được …40gr. Buồn! Mấy ngày vừa qua ỉn có một số trò Chí Phèo: – Tự nắm tóc mình ra sức giật 77949|450 – Tự đập bụng phình kêu bồm bộp. Cho ỉn cầm đồ chơi thì đầu ỉn thành cái trống. 77953|450 – Tự móc miệng mình bằng ngón trỏ 77945|450 77833|450 – Phun nước bọt phì phì 78029|450 Bonus: “Mẹ ơi em đói” 78037|450 Đây là bộ quần áo lạnh...