Tagged: Children in Need

2

Children in Need

Hôm nay (thật ra là cả tuần này) là một trong vài sự kiện từ thiện lớn nhất nước Anh, mục tiêu là kêu gọi đóng góp tiền từ thiện cho những trẻ em Anh có cuộc sống không bình thường. Suốt tuần rất nhiều hoạt động trong cả nước diễn ra thật sôi nổi, không chỉ nhiều người nổi tiếng bày ra nhiều trò để mua vui miễn phí cho người dân và luôn tiện kêu gọi tài trợ, mà cả những người bình thường cũng tham gia chạy marathon, leo núi, làm cái này làm cái kia. Ví...