Tagged: cô Thư

Gửi cô Thư 2

Gửi cô Thư

Từ hôm cô về, MD thỉnh thoảng lại nhắc tên cô, đặc biệt là khi nào học xếp chữ. Duy rất muốn xếp được tên cô đấy. Cô về nhà thế nào? Đã ăn được nhiều món thèm chưa? Gặp gỡ nhiều bạn bè cũ chưa? Thế có nhớ Soton và đặc biệt là Duy tí nào không? Hôm nay Duy mặc cái áo cô đi Hà Lan mua về tặng Duy đấy. Càng đọc dòng chữ trên áo “someone who loves me very much bought me this shirt”, Duy (thật ra là mẹ Duy) càng nhớ cô nhiều hơn....