Tagged: con trai

Khoe 14

Khoe

Xin phép khoe với cả nhà ảnh mới nhất của con gái tui. Thưa luôn là ba nó chánh hiệu Việt Nam nhưng chắc tại lúc có bầu nó tui ăn nhiều bơ sữa quá nên trông nó mới thế này: 117029|340117025|340 117033|340117041|340 Còn đây là con gái lớn của tui: 117049|340117053|340