Tagged: đối đáp

Đối đáp lượm liền 5

Đối đáp lượm liền

Ba ló đầu vào phòng, Duy chĩa đồ bấm giấy vào ba: – Ba đút tay vào đây đi. – (ba chọc) Tui đâu có ngu. Ai ngu thì bỏ tay vào đi. Duy chĩa sang An: – Ang bỏ tay vào đây đi Ang. – (phản ứng liền) Ang đâu có ngu. Hai ngu! Chú Hiếu hỏi: – Sao Duy hay hỏi tại sao quá vậy? – Để cho con biết, sau này con chỉ cho em bé. Mẹ hỏi: – Em bé nào? – Con sẽ lấy chồng, em bé ở trong bụng của chồng ớ. Xong cười...