Tagged: đánh con

7

Nông dân không chịu được

Nhìn con gái nè, cười như nông dân được mùa: 82626 HTX Toàn Lợi: 82634 Trông cái này có giống nhà quê lên tỉnh bị mất sổ gạo không: 82590 Hai anh em về đây chẳng biết thay đổi thế nào mà sáng nào cũng hò nhau 5h30 dậy (mặc dù anh ngủ trên lầu, em ngủ tầng dưới). Anh hai thì bắt bà nội dậy. Em gái thì bò quanh nệm chơi đồ chơi, chán rồi bắt đầu quay sang ngắt nhéo với giật tóc mẹ. Nên mẹ cũng phải dậy luôn. Đâm ra về đây mẹ lại có...