Tagged: đánh đu

Hoan hô em An 11

Hoan hô em An

21 tháng 3 tuần em đã biết nhảy cao, nghĩa là hai chân cùng nhấc lên khỏi mặt đất, và nhảy liên tục mấy cái liền tỉnh bơ (nhưng ba bảo em đáp xuống như quả mít, bịch bịch bịch). Chắc là nhờ cái trampoline ba mẹ mới mua về mà hai anh em rất thích thú nhảy nhót. Chẳng có hình minh họa nhảy trên mặt đất nên lấy tạm hình nhảy trampoline vậy. Chủ yếu là nhìn thấy cái mặt cheeky của em thôi nhỉ. Ơ hóa ra chẳng có cái hình nào cả. Thôi khi nào chụp...