Tagged: dâu

Ỉn ăn dâu 0

Ỉn ăn dâu

Hồi nãy anh hai ăn dâu, mẹ chôm một miếng cho ỉn mút. Đây là kết quả (miếng bên phải): 78129|480 Kinh chưa? Đây là đoạn phim ỉn ăn dâu, vừa ăn vừa gầm gừ mỗi khi dâu tuột ra: Thỉnh thoảng mẹ lại cho ỉn mút ít trái cây anh hai đang ăn như chuối, nho. Sáng nay vừa đưa miếng nho vào miệng, ỉn cắn bụp một phát xuyên vỏ, đứt hết 1/4 nửa quả nho, rồi nuốt mất tiêu. Chuối cũng thế, cắt một phát rồi nuốt luôn 1/3 miếng chuối. Giỏi thật. Thế là ỉn đã...

Vườn rau của ba mẹ 0

Vườn rau của ba mẹ

56787 Hôm rồi đến nhà cô Kim Anh chú Vinh ba mẹ được chiêm ngưỡng vườn rau của cô chú ấy mà thèm quá. Nào là hẹ, tàng ô, cải cay, rau muống, rồi diếp cá, ngò, bạc hà, ớt hiểm…Mẹ lại còn được cô Kim Anh tặng cho một rổ tàng ô về nấu canh và bao nhiêu là hạt tàng ô và cải cay nữa chứ. Ôi ở xứ này mà có những rau như thế ăn là cực kỳ quý. Thế nên ba mẹ quyết tâm làm một vườn rau y như thế. Ba ra B&Q mua...