Tagged: decoration

Trang trí Giáng sinh 7

Trang trí Giáng sinh

Nói chung là để hưởng ứng năm kinh tế thế giới lao đao, nhà nhà tiết kiệm, người người tiết kiệm, nên nhà cháu chẳng trang trí gì nhiều. Nói chung nữa là vì đang ở nhà thuê, sợ làm hỏng nhà người ta nên nhà cháu cũng chẳng muốn trang trí gì nhiều. Nói riêng ra thì mẹ cháu đại lười. Trong đầu nhiều ý tưởng lắm, lên mạng tham khảo xem xét đủ kiểu, giấy màu mua về đủ loại cả thùng, nhưng cái bệnh nó tái phát, nên nhà cháu cũng chẳng trang trí gì nhiều. Ba...