Tagged: điện thoại

Hello, yes. Yes? 5

Hello, yes. Yes?

Mấy hôm nay ba mẹ rất hay bắt gặp Chíp ngồi nói chuyện điện thoại say sưa, nội dung thế này “hé lô, xi lư, xi lư, ‎yes yes”, rồi lại “‎yes yes”, rồi lại “xi lư”.