Tagged: Duckling award

Duckling award 3

Duckling award

Chiều nay ba mẹ con rủ nhau đi bơi, rủ thêm cả chú Việt đi cùng vì chú Việt rất thích chơi với hai đứa. Có chú Việt chơi với Duy, mẹ được thoải mái chơi đủ trò với An, trong đó có trò “ring a ring a roses”, đến đoạn “we all fall down” thì cả hai mẹ con cùng chìm nghỉm dước nước. Rồi An giả vờ làm cá sấu đuổi mẹ chạy cười vang hồ. Thấy giáo dạy bơi của anh hai thấy An dạn dĩ và dễ thương quá bèn lại bên hồ hỏi An có...