Tagged: fan

12/07/2008 0

12/07/2008

89211 Lúc nãy mẹ bật đoạn vidéo quay cảnh An ngồi trên giường hoan hô cho em xem. Phản ứng của em thật là buồn cười: đang say sưa gặm đồ chơi, em ngưng lại tròn mắt nhìn mình trên màn hình, rồi thấy mình đang vỗ tay em cũng buông đồ chơi vỗ tay nhiệt tình. Rồi em hào hứng giơ hai tay lên vẩy như vẩy nước, rồi em hào hứng quá độ rú lên như tiếng gió rít qua khe cửa. Bây giờ em đi chuẩn lắm rồi, trái phải gì cũng đi như chớp. Mẹ quay...