Tagged: fathers day

5

Father’s Day

123478 Thiệp con trai và con gái tặng ba yêu nhân Ngày của Cha. “Dear dady we love you you’re the best dad ever bicus you play with me An love you bicus she love you” Con trai viết cho ba theo ý của con xong ra hỏi em: “Ang có iu ba không Ang?” “Có chứ” “Tại sao?” “Tại vì Ang iu ba” Thế nên mới có cái câu cuối ở trên. Xong con xếp tặng ba một cái máy bay. Sáng hai đứa chạy ào vào phòng tặng cho ba lúc ba đang ngủ. Năm nay ba sướng...