Tagged: gấu bông

Bạn mới 2

Bạn mới

56024 Chíp anh và Chíp em Hôm kia ba mẹ đi shopping tìm mua cho Chíp một bạn gấu bông để Chíp đi ngủ có bạn. Ba mẹ ghé vào the bear factory vì ở đó người ta có bán loại thú nhồi bông dành cho em bé (baby safe). Sau khi chọn cho Chíp vỏ một chú gấu màu vàng, ba mẹ được xem người ta nhồi bông vào gấu bằng một cái máy thật là to. Mẹ còn được nhồi thử một lúc nữa. Sau đó người ta dẫn ba mẹ đến chỗ chọn trái tim cho gấu....