Tagged: ganh tỵ

8

Cái bà này thiệt tình

Mỗi lần cầm bút là bà ấy vẽ cùng khắp, mặc dù đã được dặn dò “bút chỉ để vẽ trên giấy”. Xem này: Tháo vớ vẽ bàn chân. Mặt mày rất tập trung căng thẳng, tới nỗi môi dưới biến mất tiêu: Kéo quần vẽ ống quyển: Vẽ bàn tay (kèm một vệt trên trán): Chẳng biết vẽ cái gì đây: Hôm trước cũng một lần thế này, trông thật hề: Mỗi lần nuốt xong cái gì là cố há miệng thật to cho ba mẹ xem, mà há to quá nên trông mặt như ngoáo ộp, mắt xệ...