Tagged: giống

Hình như 8

Hình như

…con gái cũng có nét giống mẹ. Mặc dù phần lớn thời gian mẹ cứ nhìn con là thấy ông cậu Thắng với điệu cười hóm hỉnh. Vì sao mẹ nói con giống mẹ? Vì cái này này: 94100|40094104|400Mẹ……………………………….và con Giống không?