Tagged: gia súc

Một ngày làm nông dân 14

Một ngày làm nông dân

Thứ 2 tuần trước lớp của An tổ chức đi chơi ở nông trại Longdown (activity farm). Mẹ cho Duy trốn học đi cùng (lớp An trả tiền cho mẹ và Duy, còn An thì miễn phí). Xem như một dịp hay cho Duy và An làm quen với vật nuôi. Mẹ rất là tò mò không biết hai đứa sẽ phản ứng thế nào khi được cho dê bú hay cho heo ăn, và mẹ tin là sẽ chẳng đứa nào dám đến gần mấy con đấy. Đầu tiên là vào thăm chuồng thỏ và chuột (guinea pigs). Rồi...