Tagged: Giang

Hình như 8

Hình như

…con gái cũng có nét giống mẹ. Mặc dù phần lớn thời gian mẹ cứ nhìn con là thấy ông cậu Thắng với điệu cười hóm hỉnh. Vì sao mẹ nói con giống mẹ? Vì cái này này: 94100|40094104|400Mẹ……………………………….và con Giống không?

Bà ngoại 2

Bà ngoại

94091Hai mẹ con 1979 Trong nhà, ông ngoại là người xuề xòa, bà ngoại là người nghiêm khắc. Các con ai cũng sợ bà hơn sợ ông. Ngày mẹ còn nhỏ, chỉ cần nhìn thấy bà trừng mắt là mẹ xanh mặt. Bà rất quan trọng những chuyện như con cái phải tham gia giúp đỡ việc nhà, phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Mà mẹ thì cực dở mấy chuyện đó. Nếu bà thấy mẹ ốm mà quên mất một cữ thuốc trong ngày là bà sẽ mắng té tát ngay. Rồi bà bày cho mẹ phải...

Nhật ký của mẹ (Phần 1) 2

Nhật ký của mẹ (Phần 1)

11.6.80

  • Mẹ ơi, con ruồi Giang, con ruồi mẹ! (con ruồi đậu Giang, con ruồi đậu mẹ)
  • Mẹ lấy cho con quả cay, quả cay cậu Nghị (ớt của cậu Nghị mang về)
  • Giang đưa bát cơm cho mẹ và nói với mẹ: Đưa mẹ xúc cho. Đưa mẹ xúc hộ (bắt chước mẹ nói)
  • Ba ơi, chiếu bẩn (chiếu rách).