Tagged: giày

Giày mới 6

Giày mới

Hôm qua Chíp được ba mẹ trang bị cho 2 đôi giày mới, Chíp mang ra khoe với cả nhà nè. Một đôi thì không đẹp nhưng rẻ, một đôi thì không rẻ nhưng đẹp (đôi này mẹ không muốn mua chút nào, nhưng lỡ dại thích quá cứ đứng tần ngần mãi, thế là ba cương quyết mang ra trả tiền. Ba thiệt là!) Đôi không đẹp nhưng rẻ nè (vậy mà cũng giá £13 đó) 70515|640 Đôi này thì đỉnh nè 70519|640 Xem con trai tui sáng nay đi học bảnh chưa? Ba diện cho đó. 70527|36070523|360 Nhưng...