Tagged: hái dâu

0

A very random poem by An (7 years old)

…after picking some blackberries and got pricked by their thorns Some flowers smell nice, but some don’t Some will grow, but some won’t Their berries look quite good They don’t taste as they should Be careful of the prickly leaves on the branch of wood Sau khi đi hái dâu về và bị gai đâm, An ngồi làm một bài thơ con cóc: Có những bông hoa có mùi thơm, có những bông không Có những [cây] mọc cao lên, có những [cây] không Trái [dâu] của chúng trông khá ngon Nhưng vị thì chẳng được như thế Bạn phải...