Tagged: hóng hớt

Chuyện con ỉn hóa chuột 4

Chuyện con ỉn hóa chuột

Hai tuần nay, cụ thể là từ thứ 2 tuần trước, con gái bị ho sù sụ, mỗi lần ho là một lần ói, thành ra hai tuần vừa rồi lên được có 2 lạng thôi, mất danh hiệu “ỉn tiên tiến” rồi. Mặt con xọp thấy rõ. Chiều cao của con cũng lên được chút tẹo, 60cm. Con bây giờ hóng hớt khủng khiếp. Cho con bú ban đêm chỉ muốn con ngủ ngay mà hễ mẹ mở mắt ra là con lập tức nói chuyện “khu khơ”. Mẹ nhắm mắt lại thì con im bặt, chăm chỉ bú...