Tagged: Jack Johnson

Jack Johnson 0

Jack Johnson

Từ dạo đam mê cô Kate Winslet với bài What if, bây giờ Duy chuyển sang thần tượng chú Jack Johnson với album Sleep Through the Static. Duy thích nhất là bài hát cùng tên album. Hễ ba vừa bật nhạc lên là Duy sáng rỡ con mắt “Chú Chách Chon-xần”. Tối nào trước khi đi ngủ Duy cũng được chú hát cho nghe. Lúc nào thấy Duy buồn buồn mẹ lại bật chú lên hai mẹ con cùng nhảy đến toát mồ hôi, mặc dù nhạc của chú khá nhẹ nhàng (nói chung nhạc nào hai mẹ con cũng...