Tagged: karate

Mind maps 19

Mind maps

Hôm nọ Minh Duy mang về nhà quyển sách Mind maps dành cho trẻ em của cô giáo bảo mang về đọc. Hôm sau ba gặp cô, cô bảo trình độ viết của Minh Duy so với các bạn cùng nhóm bị tụt lại. Lý do là Minh Duy có quá nhiều ý tưởng trong đầu mà không biết sắp xếp làm sao. Thế là cô cho Duy mượn quyển sách này về nhà để Duy học cách tổ chức ý tưởng. Cô đã quan tâm thế thì mình không thể phụ lòng. Tối nay trước khi đi ngủ hai...