Tagged: lật ngược

Lật ngược lại 0

Lật ngược lại

06/03/2008: Minh An lật ngược lại. Đến hôm nay (09/03) Minh An đã lăn liên tục nhiều vòng và đi một đoạn vòng quanh phòng khách.