Tagged: lăn

Nhăn nhở 0

Nhăn nhở

Chiều nay ngủ dậy Duy được mẹ cho ăn bắp hấp. Mẹ bẻ làm đôi quả bắp, bảo Duy ăn một nửa, để dành bà nội một nửa. Duy ăn hết phần của mình, chộp lấy phần của bà nội ăn luôn. Mẹ nhắc “ủa sao con ăn phần của bà nội vậy”. Duy cãi “không phải của bà nội”. Mẹ hỏi “thế con nghĩ đây là phần của ai?”. Duy trả lời không ngần ngừ “con nghĩ đây là phần của Minh Duy”. Nói xong cười nhăn nhở rồi tỉnh bơ ăn tiếp. Hôm qua ba cứ nhắc mẹ...