Tagged: lao

04/02/2006 1

04/02/2006

Thứ tư ba mẹ đưa con đi chích ngừa TB/BCG (phòng bệnh lao) ở Royal South Hants Hospital. Mẹ chú ý một em bé trông rất bé, nhăn nheo và yếu ớt. Mẹ liếc nhìn sổ của em bé ấy thì thấy bé ấy sinh sau con có 5 ngày thôi. Mẹ nhớ lại 5 ngày trước con cũng đầy đặn thế này chứ không nhăn nheo đến vậy. Sau đó ba mẹ đưa con vào phòng chích ngừa. Con chắc chẳng cảm thấy gì nhưng mẹ thì hồi hộp lo lắng như thể mẹ sắp bị tiêm vậy. Một...