Tagged: logic

Logic của An 5

Logic của An

– Con gái ơi con gái có yêu mẹ không? – Dạ có. – Có khôngggg? Sao mẹ không thấy? – Tại vì mẹ không nhìn nên mẹ không thấy. – Ba ơi cái bib của con đâu? – Ở ngoài phòng ăn đó con. (ba đang ở trong phòng khách) – Không phải, ở trong phòng ăn chứ. – An ơi để ba đeo bib vào cho con rồi ăn tiếp. – Ơ, con chưa ăn mà? – (ba chưa hiểu) Ừ thì bây giờ đeo bib vào rồi ăn. – Nhưng mà con chưa ăn mà, sao ba...