Tagged: mướp đắng

Mỗi ngày một điều thú vị 6 3

Mỗi ngày một điều thú vị 6

Nhờ tài nghệ “dụ dỗ mà như không” của mẹ mà hôm nay em An ăn được 4 miếng mướp đắng và anh Duy ăn được 10 miếng. Vượt xa mục tiêu của mẹ là mỗi đứa một miếng chịu bỏ vào miệng nhai nuốt không nhè.