Tagged: mũ bảo hiểm

Nón bảo hiểm mới của anh hai 1

Nón bảo hiểm mới của anh hai

Hôm chủ nhật sang nhà bà nội Năm (mà anh hai gọi là bà Năm nội) chơi, mẹ nghe anh hai tâm sự với Út Nguyện và các chị rằng thì là anh hai thích một cái mũ bảo hiểm có màu đỏ và có hình ngôi sao. Rồi thì ngày hôm qua đi đón anh đi học về, anh nhất định đòi mẹ chở đi mua nón. Hai mẹ con phải hỏi đường mất mấy lần, lần nào anh cũng lặp lại lời người ta “mình đi thẳng rồi mình quẹo trái” rồi thêm “để mình mua mũ bảo...