Tagged: nghỉ hè

2

Forest schools (by An)

Today I was in Forest Schools! Forest Schools? What’s Forest Schools? Forest Schools is where you learn how to survive in the forest. It’s a bit like survival camp only for 4-6s. Today we set up our tent with Sarah. We also played 1, 2, 3, where are you – what’s the matter oh now I get it you don’t know who Sarah is. Aren’t I silly? (haha hehe.) Well don’t laugh at me! Now as I said we were playing 1, 2, 3, where are you. The game is basically the same as hide and seek except from instead...

0

Sailing (by Duy)

This week I went to Sport Camp, wich is run by the amazing Jubilee Sports centre staffs! So, every day it started of with a register (…Oh, I’ve forgot to tell you, we were at the sports hall) and someone would tell you what we’re going to do that day. The we got onto a huge double decker bus wich takes us to the water sport centre. Whoops! I forgot to mention that we’re going to sail all week, sorry! We first got taught how to rigg the boat and all the complicated names of the pieces like: main sail,...

10

Bờ lốc một tí nhé

Mọi người giục dã quá thể đáng cộng thêm ba cháu liên tục thúc đ*t, hôm nay mẹ cháu phải hít một hơi thở sâu dẹp cơn lười viết vội vài dòng trước khi quá muộn. Tình hình hiện tại có một vài điểm đáng chú ý: – Duy An đã nghỉ học ở nhà với mẹ toàn thời gian, nên là cả ngày mẹ cứ quay như chong chóng, chẳng được nghỉ ngơi gì cả, nên là tối đến chân tay xuội lơ, đầu óc đơ đơ. Tranh thủ buôn tí than cho mọi người thương. – Duy bắt...