Tagged: ngoại

7

Quà Việt Nam

Bà nội sang mang theo bao nhiêu là quà cho hai cháu từ Việt Nam. Phải kể đến đầu tiên là quà của ông bà ngoại. Bà ngoại kể đây là tiền ông ngoại dành dụm bấy lâu nay cho các cháu. Yêu ông ngoại nhiều lắm . Bà Hà, ông Bình cũng gửi quà cho các cháu. Cô Hằng cô Thư mua cho Minh Duy và Minh An bao nhiêu quần áo đẹp. Bác Đào tặng Minh An một cái lắc. Bà ngoại gửi cho Minh An và mẹ mấy bộ mũ khăn len Đà Lạt. Ba mẹ và...