Tagged: nick name

Củ khoai mỡ của mẹ 7

Củ khoai mỡ của mẹ

Tên mới của MA đấy. Tính ra MA có nhiều nick phết. Ba gọi MA là bà mập, mẹ gọi là ỉn con, cô Thanh gọi là khúc giò, bà nội gọi là con chó con, nick chính thức là Bíp. Hôm nay mẹ thấy MA ngồi chơi trên bouncer, cái mình tròn quay quay, mặt cũng tròn quay quay, nhìn ghét không chịu được. Cả ngày ngồi rị mọ chẳng thấy nói tiếng nào, y hệt củ khoai. Nên mẹ gọi con là củ khoai mỡ. Chân dung khoai mỡ nhà tôi: 78503|450 78397|450 78409|450 78421|450 78453|450 78457|450 78461|450...