Tagged: ông già noel

Thư gửi ông già Noel 4

Thư gửi ông già Noel

Kính gửi ông già Noel, Cháu tên là Huỳnh Minh Duy, cháu sắp được 3 tuổi và cháu chưa biết viết. Nhưng cháu là một em bé ngoan (cháu tự đánh giá thế, dù ba mẹ cháu thỉnh thoảng lại bảo không phải), và cháu rất thích được quà, nên cháu nhờ mẹ cháu thảo bức thư này gửi cho ông. Cháu hy vọng ông cũng giống như mẹ cháu – chuyên để nước đến cổ mới nhảy hì hụp – nên ông chưa mua quà đâu ông nhỉ. Để cháu kể sơ sơ ông nghe cháu ngoan như thế...