Tagged: ông nội

Ông ngoại, ông nội 0

Ông ngoại, ông nội

Lâu nay không hiểu con có thắc mắc sao không thấy mẹ nhắc đến ông nội và ông ngoại của con không. Hôm nay mẹ muốn kể cho con nghe về hai người đó. Ông ngoại đang ở Việt Nam với bà ngoại và cậu Nghé. Tuy ở xa chưa bao giờ gặp con nhưng lần nào ba mẹ gọi điện về người ông hỏi thăm đầu tiên là con đó. Hồi mẹ còn mang con trong bụng, ông đi mua quyển sách “Lần đầu sinh con” gủi sang cho ba mẹ. Ngày nào ông cũng lên mạng xem hình...