Tagged: pasta

Khoe vợ 1

Khoe vợ

Hôm nay đi họp ở xa, phải đi từ sớm; về nhà mệt, chán, chả muốn làm gì, thế là đi làm món mì tagliatelle xào bò và tiêu đen định làm ăn thử từ lâu để thay đổi không khí. Nấu xong thấy hay hay chụp hình khoe vợ. 82424 Món này có mùi tiêu và mùi rượu lẫn vào nhau, ăn lạ miệng, nhưng vị tiêu hơi đậm (chắc vợ sẽ không thích – mai mốt khỏi phải làm lại cho vợ thử hén )