Tagged: phân biệt

Tính từ 0

Tính từ

Dạo này Minh Duy đã biết sử dụng tính từ để nhận xét sự vật. “Nóng” là từ Duy đã biết từ lâu. Chỉ khác là bây giờ không cần sờ vào Duy mới biết, mà chỉ cần nhìn tô canh bốc khói, hoặc cái nồi đang để trên bếp (dù bếp không bật), Duy cũng kêu “nóng”. Rửa tay dưới vòi nước, Duy bảo “lạnh”. Sờ tay vào cái khăn ướt mẹ phủ lên cái tô làm giá: “lạnh”. Bác Quang Anh chồng mấy cục gỗ lên nhau: “cao”. Bác công kênh Duy lên đầu: “cao”. Em Minh An...