Tagged: Priceless

Happy Valentine’s 3

Happy Valentine’s

94180 Valentine’s mà Duy ốm, An cũng hâm hấp sốt. Thế là vợ chồng con cái ở nhà vui với nhau. Chứ lẽ ra cả nhà đã kéo nhau đi chơi và ăn nhà hàng rồi ấy chứ. (Shhhh, tháng này ba đánh poker hết veo ngân sách ăn ngoài của nhà mình rồi, nên ở nhà cũng phải thôi, chắc là trời phạt hihi). Trời đẹp quá mà thấy các con ốm, mẹ cũng gây gây người nên chán lên giường đắp chăn ngủ với các con. Duy An đã dậy từ lúc 3h30 còn mẹ thì tít mít...