Tagged: rửa bát

Kể chuyện một chút 12

Kể chuyện một chút

115993 Từ ngày An đi học, mẹ chẳng còn những niềm vui nho nhỏ khi được nghe giọng nói líu lo nhão nhoẹt của con, được bật cười khi con nói những câu thật đáo để. Tiếng Việt của con bây giờ chắc là dậm chân tại chỗ. Bù lại, tiếng Anh của con tiến bộ rõ rệt, và mức độ đáo để thì càng ngày càng tăng mới chết chứ. Mẹ chỉ kể ra đây một vài ví dụ nhỏ thôi. An đòi ba làm gì đó mà ba bảo “No con”. An lập tức gào lên “Don’t say...

11

Bóc lột trẻ con

Có những buổi chiều mẹ bận bịu không có thời gian bày trò cho Duy chơi trong lúc An ngủ. Thế là mẹ để Duy giúp mẹ làm việc nhà. Hôm qua là cắt đậu cho mẹ làm lasagna. Duy cắt khéo phết, có điều quả nào để dưới thớt cắt không đứt hẳn thì cầm trên tay cứa cứa. Nói chung rất là cascadeur. 114635114639 Hôm trước chú Minh đến chơi chứng kiến mẹ sai Duy rửa bát. Duy đứng trên ghế cao, mặc tạp dề vào, mẹ pha xà bông sẵn, cứ thế mà hành nghề. Duy rửa...