Tagged: rách

Rách hay rạch? 0

Rách hay rạch?

Lâu nay mình cứ théc méc tại sao hồi trước lúc mình đẻ Minh Duy bà đỡ không nhanh chóng chủ động rạch mình ra, mà để đến lúc muộn quá Minh Duy chui ra mất, thế là mình rách teng beng amp; . Mình nghĩ chắc tại bà này chưa bao giờ có con nên không có kinh nghiệm. Sau này nói chuyện với nhiều người mới biết ai không thể rặn em bé ra được mới bị rạch, còn lại để cho rách tự nhiên hết. Hôm rồi nói chuyện với Dave là chồng chị Lan Hồng, anh...