Tagged: role play

Role play 5

Role play

Mẹ đang theo học lớp Language and Play, hướng dẫn cha mẹ làm thế nào để dạy con trong lúc chơi bằng ngôn ngữ. Hôm rồi học đến phần role play (trò chơi đóng vai), cô giáo phát cho vật dụng để làm quầy hàng, và phát cả trái cây để cuối buổi học bố mẹ quay về crèche giả vờ bán hàng cho con mình nữa. (Crèche là nơi người ta chơi với trẻ con để bố mẹ rảnh tay đi học phòng bên cạnh, An cũng chơi ở đấy). Hôm đấy thật vui. Mẹ đem quầy hàng về...