Tagged: Sơn Be

Anh Sơn Be nho nhã 0

Anh Sơn Be nho nhã

Hai ngày cho Chíp ở với anh Sơn Be mẹ mới phát hiện ra sao con người ta thanh lịch thế, chẳng bù cho Chíp thô ơi là thô. Này nhé, anh Sơn Be bú bình thì yên lặng chứ không “chộp chộp” như Chíp. Nhìn anh ấy bú thì ai cũng tưởng anh ấy chỉ ngậm chơi vì miệng không cử động gì cả (nhưng sữa vẫn tụt xuống đều đều). Còn Chíp mà ti thì đến cả mang tai cũng cử động ấy chứ. Còn nữa, Chíp mà i thì bác Phương đứng cách đấy cả mét cũng...