Tagged: sếp

Bà sếp 9

Bà sếp

Bà sếp khoảng 45 tuổi, người Mỹ, cao và to, rất nhẹ nhàng từ tốn. Bà có 3 con gái, lớn nhất 20, nhỏ nhất 16. Bà thường đến văn phòng vào lúc 7h sáng và ra về lúc 4h chiều, cùng với 15 phút nghỉ trưa. Hôm nào bà bảo “tao phải làm xong cái này” thì hôm ấy bà về muộn, và tất nhiên là kế hoạch đề ra được hoàn thành. Bà sếp thường hay hỏi hôm nay mày cảm thấy thế nào. Và chăm chú lắng nghe khi mình chia sẻ một lo lắng, suy nghĩ...