Tagged: sẹo

4

Chạy trời không khỏi nắng

Cứ tưởng MA ngon, ai dè hôm qua trái rạ đã tấn công em rồi. Cậu Nghé sang thăm cháu hôm chủ nhật, hôm nay cũng bị luôn. Cả bé Hương giúp việc cũng dính luôn mới tội chứ. Con virus này độc thiệt. 86476 Cầu trời cầu phật em không bị hành như anh hai. Với lại đừng để nhiều sẹo xấu cho em. Anh hai hôm trước bị bội nhiễm, cả người mưng mủ, sốt cao phải uống kháng sinh. Trông anh bây giờ như ở tù mới ra, vì cái đầu cắt trọc lóc, người thì đầy...