Tagged: thể thao

0

Sailing (by Duy)

This week I went to Sport Camp, wich is run by the amazing Jubilee Sports centre staffs! So, every day it started of with a register (…Oh, I’ve forgot to tell you, we were at the sports hall) and someone would tell you what we’re going to do that day. The we got onto a huge double decker bus wich takes us to the water sport centre. Whoops! I forgot to mention that we’re going to sail all week, sorry! We first got taught how to rigg the boat and all the complicated names of the pieces like: main sail,...

Mỗi ngày một điều thú vị 4 0

Mỗi ngày một điều thú vị 4

4. Cả ngày bao nhiêu lần đi ngang qua đầu tủ có cái Waitrose carrot cake ngon thế mà chỉ ăn có một miếng bé tẹo thôi. Chiều đến lại vào gym tập 45 phút nữa.

Mỗi ngày một điều thú vị 7

Mỗi ngày một điều thú vị

Đọc một bài báo thấy bảo một cách để nâng cao sự tự tin là mỗi ngày viết một ‘thành tích’ đạt được vào một danh sách, rồi đọc đi đọc lại để nhớ. Mình đang rất cần tìm lại niềm tin vào bản thân, để làm gì thì sẽ kể cho mọi người nghe sau 3 tuần nữa.# Bắt đầu từ hôm nay 12/07/2011: 1. Chạy bộ 3km, tiêu hao 174kcal.

10

Bờ lốc một tí nhé

Mọi người giục dã quá thể đáng cộng thêm ba cháu liên tục thúc đ*t, hôm nay mẹ cháu phải hít một hơi thở sâu dẹp cơn lười viết vội vài dòng trước khi quá muộn. Tình hình hiện tại có một vài điểm đáng chú ý: – Duy An đã nghỉ học ở nhà với mẹ toàn thời gian, nên là cả ngày mẹ cứ quay như chong chóng, chẳng được nghỉ ngơi gì cả, nên là tối đến chân tay xuội lơ, đầu óc đơ đơ. Tranh thủ buôn tí than cho mọi người thương. – Duy bắt...