Tagged: sunflower

Tràm pồ lín tram pồ lìn 6

Tràm pồ lín tram pồ lìn

Thể theo yêu cầu của cô Thanh, hôm nay khi đi chơi về ba cháu đã quăng cháu vào trampoline chụp ảnh nhé. Tiếc là chẳng tấm nào chụp lúc cháu còn lơ lửng trên không cả. 113967|320113971|320 Sẵn tiện khoe luôn 2 cặp kính mát chính hiệu Monsoon mẹ cháu mới tậu cho các cháu này. Kính của Duy là Aviator design. 113979 Đeo kính Aviator thì tất nhiên là phải biết bay: 113983 Còn đây là bông hướng dương mọc lên từ cái hạt mà Duy trồng từ hồi giúp mẹ trồng xà lách ấy: 114021 Cây này...