Tagged: tâm lý

An đi học thế nào 13

An đi học thế nào

112100 Mọi người cứ hỏi An đi học rồi mẹ G có đi làm không? Xin thưa là mẹ cháu vẫn chưa đi làm được. Lý do là An đi học nhưng người ta chỉ giữ An có 2h mỗi thứ 2, 4, 6 thôi, và kèm điều kiện là mẹ cháu phải ngồi ở phòng bên cạnh tham gia trò chuyện, học nấu ăn, làm thủ công hoặc nghe tư vấn bởi một chuyên viên tâm lý cùng với các bà mẹ ông bố khác. Đổi lại An được đi học miễn phí, được cho ăn trưa (một bữa...