Tagged: tham khảo

Một website rất hữu ích trong việc dạy con 4

Một website rất hữu ích trong việc dạy con

Xin giới thiệu với mọi người trang web www.babycenter.com nơi thảo luận các vấn đề về việc nuôi và dạy con rất hữu ích. Có nhiều vấn đề cả nhạy cảm (như nói dối, thủ dâm) lẫn thông thường mà mẹ cháu đã từng tham khảo. Mỗi lần trước khi tham khảo hoang mang xì chét bao nhiều thì tìm hiểu xong lại thấy mình sáng ra bấy nhiêu, hiểu con hơn, bao dung với con hơn và nhất là biết rõ mình phải làm gì trong những hoàn cảnh đó. Ở trên này có các bài viết của các...