Tagged: tình yêu

4

An 5 tuổi 2 tháng

Chuyện học Một hôm con gái bảo “Con không muốn đi học. Cô dạy những thứ con đã biết rồi nên con chán”. Cuối buổi học hôm sau mẹ và cô giáo có một buổi trò chuyện. Cô bảo An vượt xa các bạn trong việc đọc và hiểu. Cô làm kiểm tra thì thấy trình độ đọc của An bằng với trẻ 8 tuổi 5 tháng, trình độ hiểu 7 tuổi 1 tháng. Sau Christmas An sẽ được gửi lên lớp 1 để học Literacy (hiện nay An đang học phonics với các bạn lớp 1). Tuy nhiên cô...