Tagged: trampoline

Tràm pồ lín tram pồ lìn 6

Tràm pồ lín tram pồ lìn

Thể theo yêu cầu của cô Thanh, hôm nay khi đi chơi về ba cháu đã quăng cháu vào trampoline chụp ảnh nhé. Tiếc là chẳng tấm nào chụp lúc cháu còn lơ lửng trên không cả. 113967|320113971|320 Sẵn tiện khoe luôn 2 cặp kính mát chính hiệu Monsoon mẹ cháu mới tậu cho các cháu này. Kính của Duy là Aviator design. 113979 Đeo kính Aviator thì tất nhiên là phải biết bay: 113983 Còn đây là bông hướng dương mọc lên từ cái hạt mà Duy trồng từ hồi giúp mẹ trồng xà lách ấy: 114021 Cây này...

Hoan hô em An 11

Hoan hô em An

21 tháng 3 tuần em đã biết nhảy cao, nghĩa là hai chân cùng nhấc lên khỏi mặt đất, và nhảy liên tục mấy cái liền tỉnh bơ (nhưng ba bảo em đáp xuống như quả mít, bịch bịch bịch). Chắc là nhờ cái trampoline ba mẹ mới mua về mà hai anh em rất thích thú nhảy nhót. Chẳng có hình minh họa nhảy trên mặt đất nên lấy tạm hình nhảy trampoline vậy. Chủ yếu là nhìn thấy cái mặt cheeky của em thôi nhỉ. Ơ hóa ra chẳng có cái hình nào cả. Thôi khi nào chụp...